AKADEMIK | INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL

» AKADEMIK

AKADEMIK

IPSAS menawarkan program pengajian siswazah pada peringkat Master (dengan tesis) dan Doktor Falsafah (PhD). Penawaran program ini dibuat melalui Sekolah Pengajian Siswazah (SPS), Universiti Putra Malaysia. Terdapat empat pilihan bidang pengajian.

Program Master dengan Tesis Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam...selanjutnya...
B1607099756