ANUGERAH DAN PENCAPAIAN | INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL (IPSAS)

» ANUGERAH DAN PENCAPAIAN

ANUGERAH DAN PENCAPAIAN

Sebagai sebuah institusi penyelidikan utama dalam bidang belia dan pendidikan komuniti, IPSAS turut mendapat pengiktirafan di peringkat nasional mahupun global. 

 

SXEPPAT~