ANUGERAH DAN PENCAPAIAN | INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL

» ANUGERAH DAN PENCAPAIAN

ANUGERAH DAN PENCAPAIAN

Sebagai sebuah institusi penyelidikan utama dalam bidang belia dan pendidikan komuniti, IPSAS turut mendapat pengiktirafan di peringkat nasional mahupun global. 

 

B1607099265